ክፍት የሥራ ቦታ

የፈተና ጥሪ ቁጥር ሰባት(7)

የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ የመምህራንና የላብ ቴክኒሺያን ለመቅጠር በቀን 17/03/2015 ዓ.ም ባወጣው ማስታወቂያ የተመዘገባችሁና ቅድመ ምልመላ ያለፋችሁ አመልካቾች ከዚህ በታች

Read more ...

የፈተና ጥሪ ቁጥር ስድሰት (6)

በወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ኢንተርፕራይዝ በክፍት ሥራ መደቦች በወጣው ማስታወቂያ መሰረት ለፈተና የሚቀርቡ ተፈታኞች ዝርዝር

የፈተና ቀን 05/05/2015 ሠዓት ከጠዋቱ 3:00

Read more ...

የፈተና ጥሪ ቁጥር አምስት (5)

በወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ኢንተርፕራይዝ በክፍት ሥራ መደቦች በወጣው ማስታወቂያ መሰረት ለፈተና የሚቀርቡ ተፈታኞች ዝርዝር

የፈተና ቀን 02/05/2015 ሠዓት ከጠዋቱ 3:00

Read more ...

ማስታወቂያ

ለሥልጠና ፈላጊዎች በሙሉ

የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ በኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ (ICT) ዳይሬክቶሬት በሥሩ ባሉት በCISCO እና በHuawei ዓለም አቀፍ አካዳሚዎቹ አማካኝነት ሥልጠናዎችን በማታ እና በሳምንቱ መጨረሻ (ቅዳሜና እሑድ) መርሐ ግብር በአነስተኛ ክፍያ ለመሥጠት ዝግጅቱን አጠናቋል፡፡ ስለዚህ ከዩኒቨርሲቲው ውጭ ያላችሁ የማኅበረሰብ አካላት በመመዝገብ ሥልጠናው ላይ መሳተፍ የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን።

Read more ...

ማስታወቂያ

ለወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ነባር ቅድመ ምረቃ እና ድህረ ምረቃ ተማሪዎች በሙሉ

Read more ...

ማስታወቂያ

የወልቂጤ ዩንቨርሲቲ 2014 . ተመራቂ ዝርዝር

Read more ...

የወልቂጤ ዩንቨርስቲ ከዚህ በታች በተዘረዘሩት ክፍት የስራ መደቦች ላይ ሰራተኞችን አወዳድሮ ለመቅጠር ይፈልጋል፡፡

1.የመምህራንቅጥር (የቅጥር ሁኔታ በኮንትራት)

 

No.

College/ Department

Job title

Field of study/specialization

Academic level

Salary  level

salary

Required number

Remark

1

Plant science

Assistant professor

Agronomy

MSc/PhD

XVII/ XX

12579/

16979

2

 

2

Associate professor

Agronomy

PhD

XXI

18671

1

 

3

Biotechnology

Lecturer /Assistant professor

Microbial

Biotechnology

MSc/PhD

XVII/ XX

12579/ 16979

1

Background in Microbial

Biotechnology

4

Sport Science

Assistant professor

Sport management

PhD

XX

16979

1

 

5

Assistant professor

Football

PhD

XX

16979

1

 

6

Assistant professor

Athletics

PhD

XX

16979

1

 

7

Assistant professor

Exercise Physiology

PhD

XX

16979

1

 

8

Public health

Lecturer

Health service management

MSc

XVII

12579

1

 

9

Assistant professor

Public health nutrition

PhD

XX

16979

2

 

10

Assistant professor

Reproductive Health

PhD

XX

16979

1

 

11

Pharmacy

Lecturer

Pharmaceutics

MSc

XVII

12579

1

 

12

Lecturer

Pharmacognosy

MSc

XVII

12579

1

 

13

Lecturer

Pharmaceutical analysis

MSc

XVII

12579

1

 

14

Lecturer

Pharmacology

MSc

XVII

12579

2

 

15

Medical laboratory science

Assistant professor

Microbiology 

PhD

XX

16979

2

 

16

Assistant professor

Parasitology

PhD

XX

16979

1

 

17

Medicine 

Assistant professor

Pediatric surgeon

Specialist

MOE (Higher Education)

Salary Scale

1

 

18

Assistant professor

ENT Surgeon

Specialist

MOE (Higher Education)

1

 

19

Assistant professor

Neuro Surgeon

Specialist

MOE (Higher Education)

Salary Scale

1

 

20

Lecturer

Dental Medicine

DDM

MOE (Higher Education)

Salary Scale

1

 

21

Assistant professor

Emergency and critical care

Specialist

MOE (Higher Education)

Salary Scale

1

 

22

Assistant professor

Gynecologist and Obstetrician

Specialist

MOE (Higher Education)

Salary Scale

1

 

23

Lecturer

Uro-gynecology

Sub Specialist

MOE (Higher Education Salary Scale

1

 

24

Assistant professor

Anesthesiologist

Specialist

MOE (Higher Education)

Salary Scale

1

 

25

Assistant professor

Psychiatrist

Specialist

MOE (Higher Education)

Salary Scale

1

 

26

Geogaghy

Assistant professor

Socioeconomic Development Planning and Environment

PhD

XX

16979

1

MA in Natural Resources and Environmental Management/Developmental Geograghy /Urban planning/Economic Geograghy / Climate change and Disaster Risk Management

27

Assistant professor

Natural Resources and Environmental Management

PhD

XX

16979

1

MA in Natural Resources and Environmental Management/Developmental Geograghy /Urban planning/Economic Geograghy / Climate change and Disaster Risk Management

28

Lecturer

Urban and Regional Development

MSc/

Above

XVII/ XX

12579/ 16979

1

BA/BSc/BED in Geograghy and Environmental studies

29

Lecturer

GIS and Remote Sensing

MSc/

Above

XVII/ XX

12579/ 16979

1

BA/BSc/BED in Geograghy and Environmental studies

30

Lecturer

Climate change and Disaster Risk Management/ Climate change and Sustainable Development

MSc/

Above

XVII/ XX

12579/ 16979

1

BA/BSc/BED in Geograghy and Environmental studies/ Development Geograghy

31

 

Lecturer

Natural Resources and Environmental management

MSc/

Above

XVII/ XX

12579/ 16979

1

BA/BSc/BED in Geograghy and Environmental studies

32

psychology

Lecturer

Social psychology

MA

XVII

12579

2

BA should be in psychology

33

Lecturer

counseling psychology

MA

XVII

12579

1

 

34

Lecturer

Measurement and Evaluation psychology

MA

XVII

12579

2

BA should be in psychology

35

Lecturer

Special need Education

MA

XVII

12579

2

BA should be in Education

36

Lecturer

curriculum

MA

XVII

12579

2

BA should be in curriculum

37

Music

GAII/Assistant Lecturer/ Lecturer

Music(Flute)

BA/MA

XIII/ XV/

XVII

8017/

10150/12579

1

First degree should be Flute

38

GAII/Assistant Lecturer/ Lecturer

Music( Double Bass)

BA/MA

XIII/ XV/

XVII

8017/

10150/12579

1

First degree should be Double Bass

39

GAII/Assistant Lecturer/Lecturer

Music (Cello)

BA/MA

XIII/ XV/

XVII

8017/

10150/12579

1

First degree should be Cello

40

GAII/Assistant Lecturer/Lecturer

Music (Piano)

BA/MA

XIII/ XV/

XVII

8017/

10150/12579

1

First degree should be Piano

41

GAII/Assistant Lecturer/Lecturer

Music (Dram)

BA/MA

XIII/ XV/

XVII

8017/

10150/12579

1

First degree should be Dram

                     

 2.ቴክኒካል ረዳትባለሙያዎችእናላቦራቶሪአቴንዳነት(የቅጥርሁኔታቋሚ)

No.

College/Department

Job title

Field of study/specialization

Academic status

Salary Level

 Salary

Required number

42

Fashion Design

Senior technical assistant

Fashion design/Apparel technology

BSc

XII

7071

1

43

Textile Engineering

Senior technical assistant

Textile technology

BSc

XII

7071

2

Senior technical assistant

Textile Chemistry

BSc

XII

7071

1

44

Lab.attendant

Applied science (physics/ chemistry/ biology/geology)

Diploma

IV

1958

2

45

plant science

Senior technical assistant

plant science

BSc

XII

7071

2

46

statistics

Senior technical assistant

statistics

BSc

XII

7071

1

47

Sport science

Senior technical assistant

Sport science

BSc

XII

7071

4

48

Geograghy

Senior technical assistant

GIS and Remote sensing

BA

XII

7071

1

3.የአስተዳደር ሰራተኞችቅጥር(የቅጥርሁኔታቋሚ)

ተ.ቁ

የስራመደቡመጠሪያ

የመደብመ/ ቁጥር

ደረጃ

ደመወዝ

ብዛት

ተፈላጊችሎታ

ምርመራ

የት/ትደረጃ

የሙያመስመር

አግባብነትያለዉስራልምድ (በዓመት)

49

የህግባለሙያII

8.40ወልቂጤ-27

XII

7071

1

የመጀመሪያዲግሪ

ህግ

4ዓመት

 

50

የህግ ባለሙያ III

8.40ወልቂጤ-28

XI

6193

1

የመጀመሪያዲግሪ

ህግ

2ዓመት

 

ማሳሰቢያ

  1. የምዝገባ ቀናት ይህ ማስታወቂያ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ከወጣበት ከ17/03/2015ዓ.ም ጀምሮ 10 ተከታታይ የስራቀናት፣
  2. የምዝገባ ቦታ ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ የሰዉሀብት አስተዳደር ልማት ዳይሬክቶሬት ቢሮ ቁጥር 06
  3. አመልካቾች ለምዝገባ በሚቀርቡበት ወቅት የስራመደቡን በመጥቀስ ማመልከቻ ፡የስራ ልምድናየት/ት ማስረጃ ኦርጅናል ከማይመለስ

          ፎቶኮፒጋርይዘውመቅረብይኖርባቸዋል፡፡

  1. በዩኒቨርሲቲዉ በመምህርነት በመጀመሪያ ዲግሪ ደረጃ የሚወዳደሩ የመመረቂያ ነጥብ (CGPA) ለወንዶች 3.25 እና ከዚያ በላይ ፣ለሴቶች

           3.00 እና ከዚያበላይ ፣ለአካል ጉዳተኞች 2.75 እና በላይ ሲሆን ከተመረቁበት ትምህርት ክፍል የተሰጠ ምስክርነት (Recommendation)

          መቅረብ ይኖርበታል፡፡.

      5.በመምህርነት በሁለተኛ ዲግሪ ደረጃ የሚወዳደሩ ተወዳዳሪዎች የሁለተኛዲግሪ መመረቂያ ነጥብ (CGPA) ለወንዶች 3.5 እናከዚያበላይ

        ለሴቶች 3.35 እናከዚያበላይ ፣ለአካልጉዳተኞች 3.15 እና በላይመሆን ሲኖርበት ከዚህበተጨማሪየመጀመሪያዲግሪ (CGPA) 

        ለወንዶች 3.00 እናከዚያበላይ ፣ለሴቶች 2.75 እናከዚያበላይ ፣ለአካል ጉዳተኞች 2.5 እና በላይ መሆን ይኖርበታል፡፡

        6.በሌክቸርነት የሚቀጠሩ ሁሉም ተወዳዳሪዎች የመመረቂያ ፅሁፋቸዉ ዉጤት በጣም ጥሩ እና በላይ መሆን ይኖርበታል፡፡

        7.በዲፕሎማ እና ከቴክኒክና ሙያ ት/ቤቶች የተመረቁ የሙያ ብቃትማረጋገጫ (coc) ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል፡፡

        8.መንግስታዊ ባልሆነ ድርጅቶችና የግል ድርጅቶች የተሰራበት የስራ ልምድ በወቅቱ የስራግብር የተከፈለበት ስለመሆኑ የተሰጠ የተሟላ

            ማስረጃ መያያዝ ይኖርበታል፡፡

         9.ለፈተና የተመለመሉ ተወዳዳሪዎች የፈተና ቀናት በዉስጥ ማስታወቂያ ሰሌዳ እና በዩኒቨርስቲ ዉድረ-ገፅ ይገለፃል፡፡

          10.ለሀኪም መምህራን ደሞዙ አከፋፈል በከፍተኛ ትምህርትደሞዝ ስኬል መሰርትይሆናል፡፡

               ለበለጠመረጃስልክቁጥርዐ1118844830 ፋክስቁጥር 0113220167                                                                   

                                                           ወልቂጤዩንቨርስቲ

 

ቅድመ ገጽ

ስለ እኛ

የተማሪዎች ቅበላ

መማር ማስተማር

ምርምር

አገልግሎት

ተማሪዎች

ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ በጉራጌ ዞን ለሚገኙ ከ600 በላይ ድጋፍ ለሚሹ ተማሪዎች የደብተር እና የእስክሪፕቶ ድጋፍ አደረገ

Read more ...
ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ስዊዘርላንድ ሀገር ከሚገኘው የተግባራዊ ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ ከሆነው Lucerne University of Applied Sciences ጋር ስልጠና ላይ መሰረት ያደረገ የተማሪዎች ለውውጥ ( Students Exchange) አደረገ

Read more ...
በወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ እየተከናወነ ያለው የችግኝ ተከላ በምሁር አክሊል

Read more ...
የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ የማኔጅመንት ኮሚቴ አባላትና ሌሎችም የስራ ሃላፊዎች እዣ ወረዳ ኔሸ ቀበሌ በመገኘት በአፈር መሸርሸር ምክንያት በተጎዱና በተራቆቱ ስፍራዎች ላይ የችግኝ ተከላ አከናወኑ፡፡

ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ በእሳት አደጋ ቃጠሎ ምክንያት የመኖሪያ ቤታቸው ለወደመባቸው ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ብዛታቸው 2100 የሆኑ የቤት ክዳን ቆርቆሮዎችንና 519 ፓኬት ሚስማር ድጋፍ አደረገ

Read more ...
ወልቂጤ ዩኒቨርስቲ፣ የክልሉና የጉራጌ ዞን ዉሃና ማዕድን ኢነርጂ ተቋማት በጋራ በመሆን በጉራጌ ዞን በቸሀ ወረዳ በመገኘት የባዮ ጋዝ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ የሆኑ አርሶ አደሮችን የመስክ ምልከታ አካሄዱ

Read more ...

የ2015 ዓ.ም በጀት ዓመት የማህበረሰብ አገልግሎት ፕሮጀክቶች በዩኒቨርሲቲ ደረጃ በመገምገም ላይ ይገኛሉ

Read more ...

በወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ውስጥ የሚገኘው የጨቅላ ሕጻናት የእንክብካቤ ማዕከል እና የመምህራን መኖሪያ በሆነው አፓርታማ ግቢ ውስጥ የሚገኘው ሞዴል የማህበረሰብ መድሃኒት ቤት በይፋ ተመረቁ

Read more ...

በ2014 ዓ.ም የአረንጓዴ አሻራ መርሀ ግብርን ለመተግበር በዋቤ ችግኝ ጣቢያ የተዘጋጁት ችግኞችን አስመልክቶ የመስክ ጉብኝት ተካሄደ

Read more ...

ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ከጉራጌ ዞን ወጣቶች እና ስፖርት መምሪያ ጋር በመተባበር የአሰልጣኞች ስልጠና መስጠት ጀመረ፡፡

Read more ...

ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ሁለት የስፔሻሊቲ የትምህርት ፕሮግራሞችን መስጠት ጀመረ

Read more ...

We have 646 guests and no members online

Wolkite University, P.O.Box 07, Wolkite, Guragie Zone, SNNPR, Ethiopia | +251-113-220042 | pird@wku.edu.et/president@wku.edu.et

Copyright © 2023. Wolkite University. Designed by Wolkite University ICT